در حال بارگذاری ...
 • شماره 219 مجله نمایش با نگاه ویژه تئاتر کودک و نوجوان منتشر شد.

  هذیان تخیلی و جهان منتقد متوهم!

  - نقد باید طلایه دار باشد

  - تیاتر همیشه مظلوم واقع شده

  - اندر تذکره ی نور

  - در فراق یار: زنده یاد مجید واحدیزاده

   

  نگاه ویژه:

  تیاتر کودک و نوجوان

  در گستره تیاتر ایران:

  مشهد، الگویی جدید برای تیاتر کشور

   

  با آثار و گفتاری از:

  دکتر یدالله وفاداری، استاد کریم اکبری مبارکه، دکتر شهرام خرازی ها، معین محب علیان، توحید معصومی، آزاده فخری، سمیه کی ماسی. الکساندر دیهل. بتی جین واگنر. مایکل بیلینکتون، جان استانیوناس، ژوزه کامویش
  نظرات کاربران