در حال بارگذاری ...
 • مجله نمایش شماره 209

  مطالب برگزیده

   

  ورودیه

   

  4... زندگی نوشت استاد رکن الدین خسروی

  6... یادکرد زنده یاد استاد رکن الدین خسروی

   

  گزارش

  20... گزارش همایش "شهر و شهروندی و تئاتر"

   

  گفت و گو

  25... دکتر ادنا زینلیان، هنرمندی ماندگار در عرصه ی طراحی لباس نمایش، سینما، تلویزیون و مد

  33... گفت و گو با روح الله مالمیر/ شاید بتوان قدم هایی بهتر و بیشتر برداشت

  نگاه ویژه: میرهولد و بیومکانیک

  مقاله

  37... بیومکانیک از درس گفتارهای سرگئی آیزنشتاین درباره آیزنشتاین درباره بیومکانیک وسوالد میرهولد

  46... بیومکانیک میرهولد

  53... در جست و جویی فرم های نو(میرهولد)

   

  نقد تئاتر

  66... نقد نمایش دو به دل

  68... نقد نمایش دوران خوش بازنشستگی

  69... نقد نمایش تیاتر سعدی

  72... نقد نمایش هیاهوی بسیار برای برای هیچ

  74... نقد نمایش خانه پاکیزه

  76... نقد نمایش کلاغ

  78... نقد نمایش ریچارد سوم اجرا نمی شود

  83... نقد نمایش انقلاب زمستانی/ مراقب غریبه ی صادق باشید

   

  مقاله

  84.... ویژگی های تئاتر خیابانی

  88... تاثیر رو به رشد آموزه های تئاتر گروتفسکی در لهستان و جامعه بین الملل

  91... تحلیل متن (بخش هشتم)

   

  در گستره تئاتر جهان: سوئد

  96... گذری بر پیشینه تئاتر در سوئد

  100... آیا می توان برای تئاتر "شخصیت ملی" قائل شد؟

  102.. تئاتر کودک در سوئد

   
  نظرات کاربران