در حال بارگذاری ...
  • گفت و گو با استاد بهروز غریب پور

    خیام، شاعری که دچار یک نوع ترور شخصیت شده است!!!

    همانطور که می دانید خیام معروف ترین شاعر ما در جهان است و به همین دلیل هم هست که دیوان رباعیات او به بیش از سی زبان زنده دنیا ترجمه شده است. درواقع این بعد جهانی خیام تا جایی پیش رفته است که در جنگ دوم جهانی ترجمه دیوان رباعیات خیام که توسط فیتزجرالد انجام شده بود در سنگر سربازان درگیر در جنگ پیدا می شود. البته ممکن است تعداد آن ها زیاد نبوده باشد ولی مهم این است که چنین گزارشی وجود دارد. بنابراین تصور من بر این بود که ما باید از یک نقطه ای کار را آغاز کنیم که....

    متن کامل گفت و گو با استاد غریب پور را در شماره ی 215 مجله نمایش بخوانید.
    نظرات کاربران