تئاتر مستند

ماهنامه شماره 213 خرداد ماه منتشر شد

نگاه ویژه ی این شماره از مجله به تئاتر مستند می پردازد.

نگاه ویژه ی این شماره از مجله نمایش به تئاتر مستند می پردازد. علاقه مندان می توانند آثار و گفتاری از: ایوا گرویس، بهروز غریب پور، سوین اینارسون، جی.اف. داوسون، مسعود دلخواه، عبدالرضا فرید زاده ، حسن عظیمی و ... را در این شماره بخوانند.