مطالب شماره ی 214 مجله نمایش (تیر ماه)

ورودیه ۳...آقای رئیس جمهور! تئاتر، پرومته تئاتر را فراموش نکنید/ نصرالله قادری ۶... روی خط خبرها ۱۰...نیم نگاه/ محبوبه صادقی گزارش ۱۲.... اخلاق در بازیگری/ تعهد و اخلاق در بازیگری ۱۴... گزارش آیین رونمایی از فراخوان و نشست خبری نخستین جشنواره هنرهای نمایشی"چرخ و فلک"/ جشنواره ای برای رفاقت نه رقابت/ مرجان سمندری نگاه ویژه: تئاتر سنتی مقاله ۱۷... از میان دو انگشت/ بانو لاله تقیان ۲۰... حقیقت پیدایی "میدان"، "میان" و "دئنا"/ دکتر حمیدرضا اردلان ۲۲... نگاهی به زندگی مایل بکتاش/ تعزیه و فلسفه ی آن/ مایل بکتاش ۳۲... تکیه دولت آغازگاه نمایش ایران/ دکتر غلامحسین دولت آبادی گفت و گو ۳۵.... گفت و گو با استاد سیاوش طهمورث/ باید معنی هایمان را یکی کنیم.../ نگین کهن نقد تئاتر ۴۱.....نقدنمایش"مطرب"/ گروه ناهمخوان با اجرا/ عبدالرضا فریدزاده ۴۴.... نقد نمایش "بوفالوی آمریکایی"/ موقعیتی بی راهه ای، اما نمایشی/ حسن پارسایی ۴۶... نقد نمایش "رقص روی لیوان ها"/ وقایع نگاری یک قتل/ سعید محبی ۴۸.... نقد نمایش "سرآشپز پیشنهاد می کند"/ ساندویچ با سس مغز فردوسی!/ شهرام خرازی ها ۵۰... نقد نمایش "وصیت نامه خانم سارا"/ فانتزی مرگ/ وحید عمرانی ۵۲... نقد نمایش"رزبرنت"/ چکمه هایی که باید پاک کرد/ سولماز غلامی ۵۴... در جهان نقد/ آدمی در جهان حشره ها/ استاد همایون علی آبادی ۵۶.... در جهان نقد/ دلاله: شمه ای از اخلاق نو کیسه گان/ استاد همایون علی آبادی مقاله ۵۷... ماسک و تغییر شکل در آیین، کارناوال و نمایش/ الی روزیک/ سمیه کی ماسی ۶۲.... انسان شناسی تئاتر و نمایش/ ویلیام ا. بیمان/ سمیرا سادات رنجبران طباطبایی و معین محب علیان ۶۶... گفت و گو با "آلن بدیو"/ تئاتر و فلسفه زوج متخاصم و مکمل/ حسن شمس در گستره تئاتر جهان: مجارستان (بخش نخست) ۷۱.... تئاتر مجارستان: ماندگار از گس دگرگونی ها/ لسلو ماگاس/ فاطمه صمدزاده ۷۴.... معرفی چند نمایشنامه نویس از مارستان/ تالیف و ترجمه: فاطمه صمدزاده ۷۶... تئاتر مستقل در مجارستان: دوناپارت بوداپست/ یولیا پاوویچی/ فاطمه صمدزاده ۷۸... تئاتر مستقل در مجارستان: بهای استقلال/ تومش یاسی/ فاطمه صمدزاده نکوداشت ۸۱.... مروری بر فعالیت های هنری استاد محمود هندیانی ۸۲.... دلنوشته ای برای تئاتر... ۸۳... نکوداشت هنرمند فرهیخته استاد محمود هندیانی/ چه کسی حال پریشان تو را می داند؟ نصرالله قادری ۸۵.... گفت و گو با استاد محمود هندیانی/ خانه نشین هستم...!!!/ مرجان سمندری کتاب گزاری ۹۱... معرفی تازه های کتاب ۹۳... انتهای سخن/ تو که هرگز سخن اهل سخن نشنیدی!/  نصرالله قادری