در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
شماره ی 220 مجله نمایش با نگاه ویژه نمایشنامه نویسی منتشر شد.

شماره ی ۲۲۰ مجله نمایش با نگاه ویژه نمایشنامه نویسی منتشر شد.

نگاه ویژه ی شماره ۲۲۰ مجله نمایش، به نمایشنامه نویسی اختصاص یافته است. -نمایشنامه دشوار است! -چه کسی نمایش نامه نویس است؟ -از آفتاب سوختگی حذر میکنم -مرگ تدریجی یک زندگی -کودکی های گم شده ...

روی جلد |

شماره 216 مجله نمایش منتشر شد

شماره ۲۱۶ مجله نمایش منتشر شد

شماره ی ۲۱۶ مجله نمایش ویژه ی شهریور ماه منتشر شد. نگاه ویژه ی این شماره به «تئاتر فیزیکال» می پردازد، مقاله های «تئاتر فیزیکال و شاعرانگی فضایی ژک لکوک» ، «متن و ویژگی های ...

روی جلد |

شماره 215 مجله نمایش  با نگاه ویژه برتولت برشت

شماره ۲۱۵ مجله نمایش با نگاه ویژه برتولت برشت

ماهنامه ی نمایش ویژه ی مردادماه (شماره ی ۲۱۵) منتشر شد.       نگاه ویژه ی این شماره به «برتولت برشت» اختصاص دارد و در این رابطه مقاله های «نمایشنامه آموزشی: نمونه ای برای ...

روی جلد |

شماره ی 214 ماهنامه نمایش، (تیرماه) منتشر شد.

تئاتر سنتی
شماره ی ۲۱۴ ماهنامه نمایش، (تیرماه) منتشر شد.

تئاتر سنتی

شماره ی تیر ماه مجله نمایش با موضوع تئاتر سنتی منتشر شد. بخش گستره ی تئاتر جهان، در این شماره به تئاتر کشور مجارستان می پردازد. علاقه مندان در این شماره می توانند آثار و گفتاری از : بانو لاله تقیان، حمیدرضا اردلان، همایون علی آبادی، محمود هندیانی، غلامحسین دولت آبادی، ...

روی جلد |

۱ ۲ »
۱۲ از ۱۵ نتیجه
۱ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰