از تاریخ
 تا تاریخ
 
ماهنامه‌ی تخصصی تئاتر

ماهنامه‌ی تخصصی تئاتر

سابقه‌ی انتشار مجله‌ی «نمایش» پس از انقلاب اسلامی به مهر سال ۶۳ بازمی‌گردد که مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتشار آن اقدام ...