در حال بارگذاری ...
 • شماره 228 مجله نمایش ، شهریور 1397

  مجله نمایش ـ شماره228 .شهریور 97

  • ورودیه:

  فهرست

  1. ابتدای سخن/ ادبیاتِ متعهد و مُخاطرات آن/ دکتر غلامحسین دولت آبادی
  2. آخرین بازمانده...
  3. به یاد استاد عطاء الله صفر پور/ علیرضا درویش نژاد   
  4. مادر تئاتر شیراز هم رفت...
  5. نیم نگاه / محبوبه صادقی
  • گفت و گو:
  • گفت و گو با دکتر محمود کریمی حکاک/ من بسیار دوست دارم که برگردم/ دکتر حسین فرخی
  • گفت و گو با کیانوش احمد/ حالم با تئاتر خوب است/ نگین کهن
  • نگاه ویژه: تئاتر آفریقا
  1. نیجریه- چالش نمایشنامه نویس زن / اُنیِکا ایوچوکوئو/ فاطمه خسروی
  2. نیجریه- بازنگری زبان در دو نمایشنامه‌ی سویینکا/ دلی لیویولا / مرجان تندرو 5 صفحه جابگذار
  3. توسعه تئاتر در مالاوی؛ یک تاریخ مدرن/ زیندابا چیسا/ سمیه یعقوبی
  4. تئاتر آفریقایی در مفهوم جهانی / دون روبین/ سمیه یعقوبی  2 صفحه جابگذار
  5. ریشه های گفتار و آیین تئاتر آفریقایی در دوره ی پیش از استعماری / عثمان دایاخیت  و هانسل اِندامب آیو/ فاطمه خسروی
  • نقد تئاتر:
  1. نقد نمایش"این قصه را آهسته بخوان"/فراتر از اقتباس/ عبدالرضا فریدزاده

   

  1. نقد نمایش"دیکتاتور عاشق / سلطه خنده بر اندیشه/ دکتر شهرام خرازی ها

   

  1. نقد نمایش" زهره ماری/ دشنام به جمعیت/ همایون علی آبادی

   

   

  1. نقد نمایش "دده خانم"/ زن نیک آن بود که پارسا بود/ شوکا حسینی

   

  1. یادداشتی بر نمایش "ضیافت شبانه برای شبنم"/ در عمارت نوفل لو شاتو ضیافتی برپاست/ ناصربزرگمهر

   

  مقاله آزاد:

  1. جهنم تیره و تار است/جمشید ملکپور/ فاطمه صمدزاده
  2. اشاره ای به تئاتر در آسیای جنوب شرقی/ داود دانشور
  3. نکوداشت
  1. مروری بر فعالیت های حسین مسافر آستانه
  2. یادداشت/ مرد دیگری نشسته پشت این نگاه/ نصرالله قادری
  3. گفت و گو با حسین مسافر آستانه/ تاوان عاشقی/ مرجان سمندری

   
  نظرات کاربران