در حال بارگذاری ...

بیداری

نویسنده: ژولیان گارنر

مترجم: داود دانشور

نوبت چاپ: اول- 1397

ناشر: انتشارات نمایش

قیمت: 10000 تومان

این نمایشنامه ماجرای گذر از غریزه کور است به زندگی طبیعی وعقلانی؛ فرایند زندگی حیوانی به زندگی انسانی. جوانی به نام یوهان با معلولیت ذهنی به خاطر تعدی به دختری خردسال و کشتن او گرفتار سلول انفرادی ویژه زندانیان پر خطر می‌شود. در این محیط ناآشکار تحت آزار، اذیت و زخم‌زبان نگهبان سلول قرار می‌گیرد. در این شرایط یکی از خواهران سپاه‌رستگاری از ابتدای ورود یوهان به تعلیم او همت می‌گمارد و او را با آموزه‌های کتاب مقدس آشنا می‌سازد. پس از دو سال معلم و مربی یوهان وی را به خانه‌ای ساحلی که خود سابقه آشنایی و سکونت در آنجا را داشته منتقل می‌سازد تا هم از محیط خشن و رنجبار زندان دور بماند و تادیب شود و هم در کارهای روزانه به آنا دختری که ساکن آنجاست کمک کند. در اینجا بی‌آنکه یوهان ارتباطش را با تعالیم خود قطع کند به تدریج با زندگی عادی خومی‌گیرد و رضایت آنا را فراهم می‌آورد، نه تنها در عرصه زندگی روزمره بلکه در ذهن آنا جایگاهی دیگر پیدا می‌کند. معلم سپاه رستگاری هنگام بازگشت به خانه ساحلی، متوجه رابطه آن دو می‌شود و آن را برنمی‌تابد در نتیجه درصدد برمی‌آید تا یوهان را به زندان برگرداند اما با مخالفت آنا مواجه می‌شود تا جایی که آنا یوهان را پدر فرزند خود می‌خواند. اما باردیگر یوهان گرفتار زندان می‌شود و...
نظرات کاربران