در حال بارگذاری ...
تئاتر مجارستان: ماندگار از پس دگرگونی‌ها (بخش اول) در شماره 214 بخوانید

تفسیری از تاریخ تئاتر

لَسلو ماگاس _فاطمه صمدزاده_ تاریخ تئاتر مجار (زبان مجاری) به سختی از دویست سال فراتر می‌رود. تا سال ۱۷۸۹ هیچ کمپانی تئاتری به طور رسمی مشغول به کار نشده‌بود. در دوران فرمانروایی هاپسبورگ تنها چهل درصد از ساکنان بوداپست به زبان مجاری به عنوان زبان مادریشان صحبت می‌کردند. شصت درصد دیگر، ترکیبی از زبان آلمانی و یهودیِ تجار و هنرمندانی بود که اکنون هم تئاتر آلمانی‌زبانی برای خود دارند. در چنین شرایطی قابل درک است که طبقه‌ی متوسطِ درحال رشد در مجارستان باید به اجراهای تئاتری به زبان خود نیاز داشته باشد. ازین رو داشتن یک ساختمان دائمی برای تئاتر مجار برای طبقه‌ی بورژوا ضروری می‌نمود. پس از آن، در هر ابتکار فرهنگی، فرهنگ با سیاست، عزم ملی و مشکلات هویتی تئاتری و ملاحظات زیبایی‌شناختی پیچیده می‌شد. طبیعتا وجود ساختمان جدید تاثیر عمیقی بر نمایشنامه‌نویسی ملی داشته است چرا که تلاش‌های چشمگیر سده‌های قبل هرگز از درهای آکادمیک فراتر نرفته بود. و...

ادامه ی این مطلب را در مجله ی نمایش شماره ی 214 بخوانید.
نظرات کاربران