در حال بارگذاری ...
گفتگو با داوود دانشور

خوش‌فکری، راز ماندگاری برتولت برشت

یک سخن معروفی هست که می‌گوید هر شخصی، هر هنرمندی و هر متفکری زاده عصر و شرایط خودش است. مسلما برشت هم در شرایطی سر و کله اش پیدا شد و مشغول به فعالیت در عرصه تئاتر شد که کشورش و به طور کلی اروپا از نظر اجتماعی ـ سیاسی دچار دگرگونی‌هایی شده بود و اوضاع چندان مناسبی نداشت. همانطور که همکار پیش از او یعنی پیسکاتور هم در آلمان این شرایط را پشت سر گذاشته بود. آن زمان آلمان از نظر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ورشکست شده بود و شرایط به‌هم‌ریخته‌ای داشت و دیگر آن تفکر گوته‌ای کنار رفته بود و فقط کسانی مثل برشت و پیسکاتور بودند که گرایش‌هایی به این سمت و سو یعنی تئاتر آن هم از منظر اجتماعی پیدا کرده بودند.
.
ادامه ی گفت و گو با داوود دانشور را در شماره ی 215 مجله نمایش بخوانید.
نظرات کاربران