در حال بارگذاری ...
تئاتر عروسگی مجارستان

تئاترعروسکی بِیلا کِویر

در سپتامبر سال ۱۹۴۵ دانش آموزان دبیرستان آندرَش در شهر سِگِد با حمایت معلم‌ها و خانواده‌هایشان تصمیم گرفتند که یک تئاترعروسکی بسازند. با حمایت هیات فرهنگی مستقل در سال ۱۹۴۶ بنیاد این تئاتر در خانه‌ی کاتولیک در میدان دوگنیک شکل گرفت. صحنه‌ی تئاترعروسکی هم در اتاق هنر مدرسه برقرار شد. جشن افتتاح تئاترعروسکی در دسامبر سال ۱۹۴۶ همراه با اجرای جانِ دلاور بود. در آن فصل چهار تئاتر دیگر هم اجرا شدند. در آغاز سال ۱۹۴۷ اجراها به سالن تئاتری در زیرزمین مدرسه منتقل شدند. شهر کم‌کم با کمپانی نوپای کوچک آشنا شد و در تابستان سال ۱۹۴۸ آنها در نمایشگاه صنعتی شهر هم اجرا داشتند. پاییز ۱۹۴۸ تاثیر خود را بر تئاتر گذاشت؛ از هیات فرهنگی مستقل سلب اختیار شد و در اختیار اتحادیه‌ی معلمان قرار گرفت. تا سال ۱۹۵۴ تئاترعروسکی در حال جنگ برای بقا بود؛ آنها به دلیل ملی شدن مدارس مجبور شدند چندین بار تغییر مکان دهند. اول به مدرسه‌ی بازرگانی و تندنویسی (۱۹۵۰ـ۱۹۵۲) و بعد به خیابان اوروسلَن (۱۹۵۲ـ۱۹۵۴). در نهایت با حمای

ادامه ی ایم مقاله را در مجله ی شماره ی 215 بخوانید.
نظرات کاربران