از تاریخ
 تا تاریخ
 
رضا شیرمرز

معماری فضاهای تئاتری یونان
رضا شیرمرز

معماری فضاهای تئاتری یونان

تئاترهای باستانی یونان، به دلیل تنوع‌‌شان از جذابیت خاصی برخوردارند. از تئاتر جزیره در ثاسُس، آن‌‌جا که دریا از میان درختان کاج پیدا است، تا تئاتری در ...