از تاریخ
 تا تاریخ
 
از رنجی که می‌بردم

از رنجی که می‌بردم

آراز بارسقیان اگر یکی از من بپرسد چرا سال‌ها به خودت رنجِ ترجمه بهترین آثار معاصر ...